Referat 11.01.2012

Tilstede: Raine, Kasper, Nina, Ekkko, Fride, Nøding

Referent: Simon

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

V12-01 Søknad om funksjonærstilling til KSG

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

V12-02 - Uavhentede oblater Høsten 2011, gjennomgang v/Raine

V12-03 - Møte med FK om investeringsplan for 2012 v/Ekko

V12-04 - Ang. ny gjengisstilling i Fotogjengen v/Raine

V12-05 - GSS, Våren 2012 v/Raine

V12-06 - Mingle Vingle, Våren 2012 v/Raine

V12-07 - Oblater for mediastud våren 2012 v/Raine

V12-08 - Kurs arrangert av Gjengsekretariatet, gjennomgang.

V12-09 - Nytt lagerlokale for Sikring.

V12-10 - Økolokale til KSG

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start