Referat 11.01.2017

Tilstede: Hanne, Even, Per Fridtjof, Line, Erlend og Anette.

Referent: Anette

ToDos

Post og referat

Ikke hentet post. Referat godkjent.

Orienteringssaker

GS økonomi

Utleggsskjema

HMS

Ikke tilstede

Baksida

Ikke tilstede

DS-møtereferat

Teknisk

FG vil ha opptak

Innvilget 14 000 kroner til oppussing av VKs hybel.

Mediene

Skal ha møte med gjengsjef.

Kunstnerisk

Ingenting

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start