Referat 11.03.2020

Tilstede:

Referent: Marianne

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

Har hatt budsjettmøter med gjengene

HMS

Korona

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start