Referat 11.04.2012

Tilstede: Raine, Scott, Nina, Fride, Simon og Mats (Ekko og Eivind kom sent)

Referent: Mats

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Ble tatt opp som diskusjon forrige møte, og ingen ytringer mot. Søknad ble tatt opp til avgjørelse og ble vedtatt med seks stemmer for og null mot.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

27. april kan 5 fra styret delta på middag, og 1. mai kan syv. Fra GS kan åtte 27. april og 1. mai kan åtte. Vi kjører derfor middag 1. mai.

Nora har spilt inn at GS kan jobbe litt med pakeringsplasser på FT. Det er begrenset med plass så det er ikke mulig for alle gjenger. En mulighet er at det settes opp antall plasser som er mulig å booke i Robokop. Må da være begrensninger på hvor lenge det kan bookes. Det kan settes opp en prioriteringsliste som legges inn rombookingsinstruks. Hvis folk får tilgang kan det være at de bare bruker uten å booke. Om det ikke kommer i rombookingsinstruks må de i alle fall finnes en instruks for KK.

Planlegging rundt avreise og handling av provisjoner til turen.

Oppsummering diverse prosesser så langt.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start