Referat 11.04.2018

Tilstede: Ingri, Ambrosia, Erlend, Even, Gustav, Anny, Amanda, Gaute

Referent: Even

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start