Referat 05.05.2021

Tilstede: Ola, Tiril, Karoline, Kristina, Tiril, Amanda, Tonje, June, William, Tutta, Madelen

Referent: Madelen

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Baksida

Drift

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Saker

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start