Referat 11.08.2022

Tilstede: Ingvild, Nora, Miriam, Kristina, Ola, Sigrid, Ella, Sonja

Referent: Ola

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Ingenting

HMS

Oppdatert gs.samfundet.no

Baksida

Jobbet med Innsikten, forberedt semesteret

DS-møtereferat

Første DS for semesteret, de driftende jobber med Programperiode. Satt frist for oblater H22.

Teknisk

Lønnsforhandlinger med FS på vegne av scenetekniske

Mediene

Ingenting å melde

Kunstnerisk

Jobbet med Innsikten, kalt inn til første KF, vært på DS-møte og snakket om samarbeid kunstnerisk-arrangerende.

FS/FS-AU/GSK

Leder

Oppstart, erfaringsoverføring, forberedt det kommende året.

Saker

Semesteret som kommer

Utsatt til neste møte

GSS

Satt sammen arbeidsgrupper, begynt planlegging

Mingle Vingle

Booket rom, Nora har hovedansvar

Opptak

Fordelingsmøte i morgen, Ingvild stiller. Kristina er koordinator for GS' opptak internt. Ella og Sigrid er nøytrale observatører på fordelingsmøtet.

Søknad BSF

BSF har søkt om penger fra GS-potten til ølsmaking. Diskusjon. Underkjent.

Søknad Velferdsbudsjett DS

DS har søkt om penger fra GS-potten til et enkelt sosialbudsjett. Diskusjon. Godkjent.

FSUG-kick off

Ønske om å ta initiativ for et oppstartsmøte/arrangement med FSUGene. Sigrid, Ella og Miriam organiserer.

GS-pott søknad fra KF

KF har søkt om penger fra GS-potten til et enkelt sosialbudsjett. Diskusjon. Godkjent.

Midlertidige oblater til SM

SM har søkt om to prosjektoblater fram til H23. Diskusjon. Godkjent.

Eventuelt

Noen kommentarer om møtekultur og administrative ting.

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start