! Referat 11.09.2019

Tilstede: Anny, Fredrik, Regine, Amanda, Cathrine, Marianne

Referent: Amanda

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjons- og Vedtakssaker

Mingle Vingle (V19-14)

Evaluering av arrangementet, vi sender ut et skjema til gjengsjefer og deltagere.

Penger til ITK for nettverkskabler (H19-10)

ITK har søkt om 6000 kroner til nettverkskabler i Strossa i forbindelse med byggeprosjektet. Dette fra GS-potten. Innvilget med krav om at vi får ordentlig søknad og budsjett.

Bestilling av oblater og kort (H19-11)

GS har nå ansvaret for dette, slag lages en ordentlig rutine på dette for fremtiden.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start