Referat 11.11.2020

Tilstede: Tonje, Cathrine, Anny, Amanda, Ane, Madelen, Fredrik, Tiril, Marianne, Mari, Ola (alle digitalt)

Referent: Ola

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start