Referat 11.12.2019

Tilstede:

Referent: Cathrine

ToDos

Post og referat

Referatet godkjennes

Orienteringssaker

GS økonomi

Øko og GS-leder ser på MG-tall.

HMS

Ingenting nytt å melde.

Baksida

Ingenting nytt å melde.

DS-møtereferat

Ingenting nytt å melde.

Teknisk

Ingenting nytt å melde.

Mediene

Ingenting nytt å melde.

Kunstnerisk

Formidlet info om dirigentlønn til TKS.

FS/FS-AU/GSK

MG ble invitert på FS-AU for å snakke om gjengkutt.

ITK tar kanskje imot MGweb.

Behandlet FS-bok.

Diskusjonssaker

FS-bok

Litt etterarbeid.

Beredskapsplan v/Regine og Sandra

Skal ikke være med i FS-bok.

GS 20 år v/komiteen

Cateringregningen er betalt. Kort og daljer blir snart sendt ut.

MG v/Ane

Prosjektet settes på pause.

Ruteboka

Se på fornying av ruteboka på nyåret.

Vedtakssaker

Sakstittel: Secret Santa

Saksnummer: H19 - 25

Sakstittel: Oblater

Saksnummer: H19 - 13

Vedtak: Vi bestiller oblater.

Eventuelt

Ingenting.

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start