Referat 12.01.2022

Tilstede: Tutta, Ola, Madelen, Kristina, Karoline, Nora, Bjørn, William, Mikkel, Tonje

Referent: Ella

ToDOs

Gjennomgang av arbeidsoppgaver fra forrige GS-møte

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS/Kurs

Baksida

Drift

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Saker

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start