Referat 12.02.2020

Tilstede: Mari, Cathrine, Amanda, Fredrik, Sandra, Ingvild, Marianne, Ane, Anny, Tiril, Regine, Tonje, Ola

Referent: Sandra

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start