Referat 12.04.2023

Tilstede: Vegard, Erik, Sebastian, Sol, Johanne, Ella, Tutta, Ingvild

Referent: Ella

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Ikke gjort så mye. Påske.

Prosjekt

Ikke gjort så mye. Påske.

Baksida

Møter, oppfølging av caser, gjennomførte årets baksidaforum med glans <33

Drift

Ikke gjort så mye. Påske.

Teknisk

Mast på alle gjengsjefene om oblatsøknader, og fått oblatsøknader fra ITK, DG og FG som ligger i driven.

Mediene

Kunstnerisk

Medarbeidersamtale. Skulle møte med Nora H om kunst og nybygg, men dobbelbooket meg så sykt her hehe, så det blir i morgen. Sett over og gitt tilbakemelding til VO-kunst utlysningen. Mast på kunst om å sende inn oblatsøknader.

FS/FS-AU/GSK

Var FS møte uken før påske

Det som kan gi inntekt bør høyt opp på prioriteringslista. Servering D bør i første omgang kun innredes som et tomt rom med en enkel bar. Fasadebelysning tas dersom Samfundet får det sponset. Teleskopamfi er ønskelig og FS ber Simen jobbe med innhenting av tilbud. Offentlig panel i saler er ønskelig.

Leder

Prosjekter

Saker

Sakstittel: Oblatsøknader

Sakstittel: Bestille oblater

Sebastian tar ansvar for dette.

Sakstittel: Hva kan GS gjøre for TU?

Nå har vi lagt frem rapporter, laget WS osv. Hva annet burde vi egentlig gjøre? Fint å ta en runde slik at neste GU er forberedt. Områdeansvarlige må følge opp resultatene fra undersøkelsen mer med spesifikke tiltak.

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start