Referat 19.08.2015

Tilstede: Mads, Synne, Hanne, Carl, Lampe, Anette

Referent: Anette

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

GS vedtar å bevilge inntil kr 20 000 til nye vifter.

GS vedtar at Regi kan bestille 1000 stropper.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start