! Referat 12.08.20

Tilstede: Sandra, Tonje, Anny, Ingvild, Cathrine, Ola, Fredrik, Tiril, Amanda.

Referent: Cathrine

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

Google Layout

HMS

Smittevern.

Vertskapet.

Avvik.samfundet.no.

Baksida

Lite å melde.

DS-møtereferat

Sendt ut opptaksmail.

Teknisk

Lite å melde.

Mediene

Lite å melde.

Kunstnerisk

Arrangert møte mellom kunst og vertskapet.

FS/FS-AU/GSK

Lite å melde.

Leder

Fordelt oppgaver på tåkeheimen og GSK: alt ligger i google calender.

Prosjekter

Jobbmat

Det blir møte.

Diskusjonssaker

Sakstittel: Jobbmat

Saksnummer: H20-09

Sakstittel: Fellesmøte kunst og arr

Saksnummer: H20-06

Sakstittel: Mingle Vingle

Saksnummer: H20-02

Sakstittel: GSS

Saksnummer: H20-05

Vedtakssaker

Sakstittel: Fordeling av underverv / valg av nestleder

Saksnummer: H20-07

Vedtak:

Fredrik blir nestleder. Mari blir nestnestleder. GSS-general: Cathrine Skuffesjef: Ola Barsjef: Ola Nettsideansvarlig: Amanda SoMe: Amanda Mingle Vingle General: Tiril FS-Bok ansvarlig: Mari Sosialansvarlig: Marianne Tøffelhelt: nye ane Pappsjef: nye Tonje Oblatsjef: Amanda Innsikten og-tåkeheimen kalenderansvarlig: Nye tonje SIGP-general: tar det til våren.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start