Referat 12.09.2018

Tilstede: Bjørn, Gustav, Anny, Ane, Sandra, Ingri, Even, Amanda (skype)

Referent: Ingri

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

H12-02 Søknad om penger fra Grease

Musikalen Grease søker om penger fra GS-potten. Vi ønsker bedre begrunnelse på enkelte poster i budsjettet. Saken ble ikke vedtatt dette møtet.

H12-03 Ending av nøkkelinstruks i FS-bok

Sikring ønsker å endre nøkkelinstruksen slik at den er oppdatert til dagens situasjon. Vi mener at noen av endringene er litt premature, og ønsker å la dette ligge til bruk av nøkler er faset ut og saken om medlemskort som nøkkelkort er avklart.

Eventuelt

Vippsing på hyblene v/Ingri

Dette ble diskutert på forrige BSF, og resten av gjengen blir orientert om at det ikke er lov å vippse på hyblene.

Gamle saker v/Gaute

Vi lager en "saker i omløp"-liste på arbeidsdagen i morgen.

Tøfler v/Bjørn

Vi snakker om mulighetene for å gjeninnføre skoforbud på Tåkeheimen. Gaute sender mail til styret for å sjekke stemningen.

Viktige datoer

Vi planlegger semesterets sosiale samvær med styret. Vi planlegger dato for rødvinsmøtet, og vi husker på at GS blir 19 år den 16. november. Det må feires

Kritikk av møtet

Godt og innholdsrikt møte.

Sosialt

Vi er sosiale etter møte

Lenker: Start