Referat 12.10.2011 kl. 20:30

Tilstede: Raine, Eivind, Mats, Simon, Ekko, Nina, Fride.

Referent: Ekko

TODO

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

Gjennomgang av referatet fra møte, dette sendes på mail før møtet starter. Det var ikke møte denne mandagen, neste blir 31.oktober.

FS/FS-AU

Gjennomgang av referat fra forrige FS/FS-AU-møte, spørsmål og kommentarer rundt dette.

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

H11-35 - Gjennomgang av budsjett for Gjengsekretariatet

Budsjettet ble gjennomgått og oppdatert.

H11-04 - Avklaring av Økonomikalenderen fremover

Planer, frister og fremgangsmåter gjennomgås i plenum, alle er klare over veien videre.

Eventuelt

Gjennomgang av innmeldte saker. Oppfølging av Akustikk-prosjektet, samt diskusjon rundt hvilke goder de som ikke er aktive under UKA kan få? Hvordan ivaretar man de som ikke er med?

Kritikk av møtet

Sosialt!

Lenker: Start