Referat 12.10.2016

Tilstede: Mads, Hanne, PF, Anette, Lunke, Even, Line, Ragnhild, Sigrid

Referent: Ragnhild

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

Det har vært budsjettrunder. Budsjettene er ferdigstilt og er innenfor rammen FS har satt.

HMS

Baksida

Har hatt baksidakurs siden sist.

DS-møtereferat

Har hatt møte siden sist. Budsjettene følges opp, fortsetter å følge budsjettene til KLST og LØK

FS/FS-AU

GSK

Intet nytt å melde

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start