Referat 12.10.22

Referent: Tutta

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Baksida

Drift

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Prosjekter

Saker

Sakstittel: Sette dato for GSS

Saksnummer: H22-25

Vedtak: Vedtar 13.-15. januar som GSS dag, Ingvild foreslår at GSS skal avholdes i Året denne gangen.

Sakstittel: Opptaksforum

Saksnummer: H22-26

Vedtak: Ingvild samler inn GS sine meninger til opptaksendringer, og drar på opptaksforum.

Sakstittel: Semesterslutt/siste møte

Saksnummer: H2227

Vedtak: Siste møte skjer 30. november. Saker som skal behandles av GS før vårsemesteret må inn innen det.

Link til dokument om saksnummer
HER

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start