Referat 12.11.2014

Tilstede: Magne, Christine, Annette, Øyvind, Klara, Carl, Synne

Referent: Carl

Innsjekk

Siden sist og påmelding til eventuelt

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS

FS/FS-AU

Prosjekter

GS Jubileum

FS-bok

Klang-dugnad

Forpleining

Verneutstyr

Husmann

Biblioteket - Utredning.

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

GSK-saker

Oblatbudsjetter

FS-bok

GS-bonger

Eventuelt

Budsjetter for KLST og LK

Nøkkeltelling

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start