Referat 12.12.2018

Tilstede: Amanda, Ane, Ingvild, Ingri, Gaute, Bjørn, Sandra, Gustav (kom sent)

Referent: Anny

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start