Referat 13.01.2021

Tilstede:

Referent: Marianne

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

DS-møtereferat

Teknisk

Kunstnerisk

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start