Referat 13.02.2013

Tilstede: Kasper, Magne, Toska, Randi, Carl, Simon, Patrick, Scott

Referent: Scott

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start