Referat 13.02.2019

Tilstede: Amanda, Ane, Ingri, Ingvild, Bjørn, Sandra, Gustav, Marte, Anny, Gaute

Referent: Anny

Innsjekk og rask runde rundt bordet (15 min)

Utført

Post, kondomboks på GA, referat, offentlig protokoll og påmelding til eventuelt (1 min)

Inget å melde

ToDOs (4 min)

Gjennomgåes

Orienteringssaker (20 min)

Økonomi

Økooverføring og møte med revisor

HMS

Intet å melde

Baksida

Jobbet en del med verv. Baksidekurs måtte utsettes

DS

Skjer lite siden det er ISFiT. Ikke hatt møte. Fortsatt en del oblatsurr.

Teknisk

Er i snakk med Teknisk Ansatt om investeringsprosessen i forkant av UKA.

Blestet for FK, VK og Regi mtp. HMS.

Mediene

Det skjer lite

Kunstnerisk

Ludskjermer til Symfoch

FS/FS-AU/GSK

Offentlige referat ligger ute i eget dokument

Prosjekter (5 min)

FS-bok v/ alle

Beredskapsplan v/Gustav og Sandra

Venter på FS..

Vi purrer

GS 20 år v/komiteen

Wikivask v/alle

Det har blitt vasket

Vedtakssaker (Tid settes på hver sak)

Sakstittel:

Saksnummer:

Vedtak:

Diskusjonssaker (Tid settes på hver sak)

Søknad fra KSG-spritgjengen

Enighet:

Samme søknad som sist. Søknaden ser grei ut, så vi sender den videre til FS!!! Evaluering Mingle Vingle

Eventuelt (Tid settes på hver sak)

Ane: DS-seminar

Amanda: Nettsida

Arbeidsdag (5 min)

Oppsummering fra forrige arbeidsdag

Neste arbeidsdag

Sosialt! (1 min)

Husk: Tøm og slå av kaffetrakter

Lenker: Start