Referat 13.03.2013

Tilstede: Kasper, Patrick, Randi, Magne, Raine, Scott, Inger Johanne, Simon, Carl, Toska

Referent: Patrick

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start