Referat 13042016

Tilstede: Mads, Øyvind, Hanne, Øyvind Lunke, Line, Geir, Sigrid, Synne, Anette og PF

Referent: Sigrid

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

Følger opp skyggeregnskap.

HMS

Vel gjennomført mellomlederkurs. Litt få oppmøtte.

Baksida

Planlegger baksidekurs.

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Prosjekter

FS-bok

Instruksarbeid

Elektronisk Gesims

Jobbmat tekniske

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

V16-41 Budsjett SM

V16-44 Kursing av GS

Eventuelt

Mellomledere, e-postlister

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start