Referat 13.08.2014

Tilstede: Lampe, Camilla, Carl, Christine, Magne

Referent: Magne

ToDOs

ToDone

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

H14-5 - GSS 15 min v/ Magne

H14-6 - kursdatoer H14 /v Magne

H14-7 - Klangdugnad /v Magne

H14-8 - GS-jubileum /v Magne

Eventuelt

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start