Referat 13.09.2017

Tilstede: Sigrid, Ingri, Gaute, Gustad, Erlend, Amanda, Line, Even, Hanne og katt

Referent: Amanda

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start