Referat 13.10.2021

Tilstede: Ola, Mikkel, Tonje, Miriam, Madelén, William, Nora

Referent: Nora

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Prosjekter

Trivselsundersøkelse

Saker

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start