Referat 13.11.2014

Tilstede: Raine, Magne, Kasper, Simon, Carl, Toska, Rebecca, Randi, Camilla

Referent: Simon

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start