Referat 13.12.2017

Tilstede: Even, Ambrosia, Gaute, Sigrid, Ingri, Amanda, Line, Anny, Hanne

Referent: Line

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start