Referat 14.02.2018

Tilstede: Ambrosia, Ingri, Gustav, Gaute, Sigrid, Anny

Referent: Gustav

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Vedtak: Det forhøres på FS-møte hva som er de økonomiske konsekvensene. Det bør vurderes en avgift for mistede oblater.

Vedtak: Glemt å melde fra gir automatisk ToFail for de som ikke stiller på møtet. Det strammes inn på å gi ToFail.

Vedtak: Møteleder må sende ut link til referat med møteinnkallingen. Orientering skal meldes inn direkte i referatet av alle. Dersom man ikke melder inn orienteringssaken før møtet straffes man uavhengig av om man møter opp eller ikke med følgende: Snacksstraff - ta med snacks til en verdi av omtrent 30 kroner til neste møte.

Vedtak: For å spre aktivitetene(hyttetur, hyggelig middag, rødvinsmøte osv) settes rødvinsmøte til 7. mars

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start