Referat 14.03.2012

Tilstede: Raine, Kasper, Mats, Eivind, Scott, Nina, Simon

Referent: Simon

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start