Referat 14.03.2018

Tilstede: Sigrid, Even, Anny, Therkel, Amanda, Gustav, Gaute, Ambrosia, Ingri

Referent: Ambrosia

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start