Referat 14.04.2015

Tilstede: Magne, Christine, Lampe, Anette, Rebecca, Carl, Mads, Klara, Camilla, Hanne

Referent: Klara

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS

FS/FS-AU

KUs reviderte budsjett

Prosjekter

STF/Forpleining (Magne)

Kaka-instruks

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

GRIF

Funkerett

Ukefunker og gjengoblater

Eventuelt

Runde rundt bordet.

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start