Mange av postene i referate er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat 07.04.2021

Tilstede: Cathrine, Ola, Tonje, Madelen, June, Amanda, Tiril, Karoline, Mari, William

Referent: William

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Baksida

Drift

Teknisk

Sendt ut mail om felles VO-samtale

Mediene

Litt oblat. Sendt utlysning.

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Prosjekter (5 min)

Trivselsundersøkelse

Månedens GSS

Vi hadde nettopp GSS og skal sende ut et samlet dokument med referater og evaluering. Vi skal begynne planlegging av høstens GSS.

Oppdatere informasjon nettsider, wiki osv.

Vi ønsker å oppdatere wiki

Saker

MG søker oblater

Saksnummer: V21-24

Workshop med Nybyggkomiteen

Saksnummer: V21-25

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start