Referat 14.09.2011

Tilstede: Raine, Kasper, Nøding, Mats, Eivind, Fride, Ekko, Simon, Nina, Berit

Referent: Eivind

TODO

Gjennomgang av arbeidsoppgaver fra forrige GS-møte.

Post og referat

Gjennomgang av evt. mottatt post, samt kommentarer til referatet fra forrige møte.

Orienteringssaker

GS internøkonomi

Gjennomgang av status på Gjengsekretariatet sitt budsjett, kostnader og utlegg.

HMS

Informasjon om Baksida, kommende kurs og møter.

Driftsmøte

Gjennomgang av referatet fra møte, dette sendes på mail før møtet starter.

FS/FS-AU

Gjennomgang av referat fra forrige FS/FS-AU-møte, spørsmål og kommentarer rundt dette.

Vedtakssaker

Ingen på dette møtet.

Runde rundt bordet

Gjennomgang på hva medlemmene i Gjengsekretariatet har gjort siden forrige møte.

Diskusjonssaker

H11-20 - Presentasjon av nye medlemmer i GS for GSK

H11-21 - Økooppgaver fremover for GS

H11-22 - Endring av “Instruks for arealdisponering pa Samfundet”

H11-08 - Mingle Vingle H11, status

H11-23 - Baksida 18.september, planlegging

H11-24 - GS-kontoret under UKA-11

V11-26 - Tiltakskort, avklaring

H11-25 - Endring av statuttene for Sceneteknisk Fond

H11-26 - Endring av instrukser i FSboka på forespørsel fra Sikringskomiteen

H11-27 - Innkjøp av filmfremviser til KU

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt!

Lenker: Start