! Referat 14.09.2016

Tilstede: Lampe, PF, Anette, Even, Line, Sigrid, Hanne, Ragnhild

Referent: Even

ToDos

Post og referat

Vi har fått to postkort, et fra Anette og et fra Øyvind.

Orienteringssaker

GS økonomi

Lite endringer før budsjettrunder.

HMS

Det er fylt på kondomer på GA.

Baksida

Skal på gjengmøter å snakke om baksida.

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Ingenting nytt

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

MingleVingle skjer Regi skal ha verneutstyr til en ekstra. Hvorfor vi fører budsjett for KU, men ikke KLST og LØK. Gjengfotografering

Eventuelt

Kakestraff

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start