Referat 14.09.22

Tilstede: Miriam, William, Bjørn, Sebastian, Nora, Johanne, Vegard, Tutta, Erik

Referent: Miriam

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Prosjekt

Baksida

Drift

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Prosjekter

Saker

Sakstittel: Søknad ISFiT

Saksnummer: H22-03

Vedtak: Bjørn følger opp søknaden

Saksnummer: H22-17

Vedtak: Miriam har laget noen forslag, disse diskuteres og revideres før neste møte.

Sakstittel: Ekstern bruker på Samf-siden

Saksnummer: H22-18

Diskusjon: En person er en ressurs, men bor ikke lenger i byen. Vi vet ikke om det er vi som bestemmer dette, om saken egentlig skal til oss. Saken kan nok gå rett til ITK. Enstemmig vedtatt godkjent fra GS.

Vedtak: Vegard gir tilbakemelding til ITK

Link til dokument om saksnummer
HER

Arbeidsdag (5 min)

Neste arbeidsdag

Mål for arbeidsdagen: Mingle Vingle

Oppstarttidspunkt: Oppmøte 17.30

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start