Referat 14.10.2015

Tilstede: Geir, PF, Hanne, Lampe, Mads, Sigrid, Synne

Referent: Geir

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

H15-15: GS-budsjett 2016

H15-16: Adventsforberedelser på Samfundet

H15-17: H-helg.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Lenker: Start