Referat 14.10.2020

Tilstede: Amanda, Ola, Fredrik, Cathrine, Anny, Tonje, Tiril, Mari (digitalt), Ane

Referent: Ane

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start