Referat 14.11.2012

Tilstede: Toska, Carl, Raine, Kasper, Simon, Randi

Referent: Randi

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start