Referat 14.11.2018

Tilstede: Anny, Sandra, Bjørn, Ane, Gaute, Ingvild, Ingri

Referent: Ingri

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Ikke noe nytt.

Mediene/Nestleder

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start