Mange av postene i referate er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat 15.01.2020

Tilstede: Marianne, Mari, Fredrik, Sandra, Amanda, Ane, Anny, Ingvild, Regine, Cathrine

Referent: Marianne

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Sakstittel: Opptaket

Sakstittel: GSS

Vedtakssaker

Eventuelt

Trivselsundersøkelse

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start