Referat 15.02.2012

Tilstede: Nina, Mats, Fride, Simon, Nøding, Vott(Scott), EKKO og Raine

Referent: Nøding

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

V12-23 - FS-bok 2011 og 2012, evt. endringer v/Simon

V12-24 - Nytt fellesarrangement på Samfundet v/Nina

På Baksidakurset kom det frem at man ønsker alkofrie fellesarrangement for hele Samfundet. Vi utfordrer baksidakontaktene til å organisere.

V12-25 - Fastsette referenter til GSK-møter v/ Raine

V12-26 - Medarbeidersamtaler i GS v/ Raine

Forberedelse til saker på neste FS-AU og GSK

Forberedelsemøte GSK

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start