Referat 15.02.2017

Tilstede: Line, Hanne, Anette, Even, Gaute, Gustav, Ragnhild

Referent: Hanne

ToDos

Post og referat

Referatet godkjennes

Orienteringssaker

GS økonomi

Erfaringsoverføring. Økoforum torsdag

HMS

Kondomdispenser på GA. Alle gjenger skal ha HMS-kontakt.

Baksida

Baksidekurs.

DS-møtereferat

Teknisk

FG vil ha oblat. Utleieinstruks.

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start