Referat 15.02.23

Tilstede: Vegard, Thea, Tutta, Erik, Johanne, Ingvild, Bjørn, Sebastian, Miriam, Ella, Nora, Sol

Referent: Ella

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Forberedelse til økoforum, rev. budsjett.

Prosjekt

Har brukt en tid på fellesprosjekter som TU, vaskesystem og gjengspleis.

Baksida

Litta arbeidsøkt, møte med Nybygg, kjørt alle Baksidakurs.

Drift

Medarbeidersamtaler. Oblater.

Teknisk

Rundt å snakka med litt gjengsjefer på mandag, fått avtalt hospitering med FK, VK og Regi, og skal avtale med de andre etterhvert. Oblater.

Mediene

Kunstnerisk

Hjulpet Knauskoret med tilbakemelding på deres funksjonæroblatsøknad.

FS/FS-AU/GSK

Leder

Prosjekter

Trivselsundersøkelse

Sette ny arbeidsdag basert på Doodle. De som ikke har svart må svare.

Ligger grafer ute på disk - se gjennom de og tenk på hva disse kan bety. Se på grafene.

Allmøte

Ingvild har snakket med Dag og Nora, kommer til å være klokken 16 neste søndag i Storsalen. Miriam og Ingvild skriver mail til de frivillige, den skal sendes ut på før helgen.

Gjengspleis

Mail er sendt ut.

Saker (Tid settes på hver sak)

Sakstittel: Workshop med Støttehjulet

Saksgrunnlag: Sette tidspunkt.

Vedtak: 15. mars

Sakstittel: Møtekultur i GS

Saksgrunnlag: Hvordan vil vi ha møtene våre.

Vedtak: Møtetegn, sosialt etterpå, hyggelig med innsjekk.

Sakstittel: Sosialt kultur og forventinger til denne

Vedtak: Prioritere sosialt, hyggelig med edruting.

Sakstittel: Oblatsøknad FG

Saksgrunnlag: Egil Swan Heistad (Aktiv funk 1,5 år fra H19) - Oppfyller ikke det toårige kravet. Egil ønsker å bidra aktivt under ISFiT, holde foto-utstilling på biblioteket, og hjelpe til med oppussingsprosjektet av Fotogjengens arbeidslokaler.

Vedtak: Godkjent

Eventuelt

Design TU

Fortsetter å bruke Canva.

FSUG hybelkomite

Ella mekker.

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start