Referat 15.04.2019

Tilstede: Anny, Amanda, Ane, Cathrine, Ingvild, Sandra, Fredrik, Ola, Tiril, Tonje, Marianne, Mari

Referent: Ola

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

Har jobbet med sammenstillinger for reviderte budsjetter og økonomiske prognoser for gjengene

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start