! Referat 15.05.2019

Tilstede: Anny, Ane, Ingvild, Bjørn, Sandra, Regine, Marianne, Amanda, Cathrine

Referent: Amanda

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker/Vedtakssaker

Vi diskuterer og bestemmer tema for diskusjon på høstens GSS.

Vi diskuterer endringer av opplegget på Mingle Vingle.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start