Referat 15.08.2012

Tilstede: Raine, Mats, Kasper og Scott

Referent: Scott

Sted: Innsikten

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start